Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego oraz zakwaterowania i gastronomii oceniają w lutym koniunkturę korzystnie i lepiej niż przed miesiącem. Opinie formułowane przez firmy z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa są lepsze od negatywnych ocen formułowanych w styczniu. Podmioty prowadzące działalność z zakresu handlu hurtowego oceniają koniunkturę negatywnie, podobnie jak przed miesiącem.