W publikacji ukazano zmiany struktury gospodarki województwa w latach 2012- 2013. Tablice zaprezentowane w publikacji zawierają informacje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), form prawnych, sektorów własności, liczby pracujących oraz podregionów, powiatów i gmin.