Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).


Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Zasady składania wniosków o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Formularze (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/)

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w Zielonej Górze pok. 109, parter, telefon 68 322 31 42.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://www.stat.gov.pl/regon/).

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/wydawanie-zaswiadczen-o-numerze-identyfikacyjnym-regon/)

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Zielonej Górze pok. 109, parter, telefon 68 322 31 42 lub pocztą elektroniczną

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie.

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/)

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru, a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Zielonej Górze oraz w Oddziale w Gorzowie Wielkopolskim.

REGON


 
 Urząd/Oddział
 

Adres

Telefon

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

 
65-954 Zielona Góra

ul. Spokojna 1

68 322 31 12

 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Oddział w Gorzowie Wlkp.

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Jagiellończyka 10

95 749 77 88

Do góry