Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

 • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej
 • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

+48 68 322 31 25 - badania społeczne, notowania cen, badanie ruchu granicznego,badania rolnicze: Marlena Gajewska

 • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
 • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych

 

Wzór legitymacji ankietera stałego

Wzór legitymacji ankietera uzupełniającego, pierwsza strona

Wzór legitymacji ankietera uzupełniającego, druga strona

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa. Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer:

 • +48 68 322 31 25 - badania społeczne, notowania cen, badanie ruchu granicznego, badania rolnicze: Marlena Gajewska

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.


Zobacz także:

Wzór legitymacji służbowej ankietera
Wzór upoważnienia dla ankietera do prowadzenia badania

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

 • gospodarstw domowych,
 • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i nie>konsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
 • badania ruchu granicznego i ankietowanie cudzoziemców,
 • rolnicze

Badania w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych prowadzone są metodą wywiadu bezpośredniego u respondenta lub telefonicznie - teleankietowanie.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.

Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.

Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 9 rejonach województwa lubuskiego), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

 • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
 • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
 • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry