Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

 • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej
 • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

+48 68 322 31 25 - badania społeczne, notowania cen, badanie ruchu granicznego,badania rolnicze: Marlena Gajewska

 • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
 • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych

 

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa. Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer:

 • +48 68 322 31 25 - badania społeczne, notowania cen, badanie ruchu granicznego, badania rolnicze: Marlena Gajewska

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.


Zobacz także:

Wzór legitymacji służbowej ankietera
Wzór upoważnienia dla ankietera do prowadzenia badania

Pliki do pobrania

wzory.png ...
wzory.png 4.94 MB

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

 • gospodarstw domowych,
 • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i nie>konsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
 • badania ruchu granicznego i ankietowanie cudzoziemców,
 • rolnicze

Badania w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych prowadzone są metodą wywiadu bezpośredniego u respondenta lub telefonicznie - teleankietowanie.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.

Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.

Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.

Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 9 rejonach województwa lubuskiego), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

 • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
 • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
 • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry