Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

  • zweryfikować tożsamość ankietera realizującego badania na terenie województwa lubuskiego poprzez:

Aplikację na stronie: Sprawdź tożsamość ankietera

Infolinię Statystyczną: 22 279 99 99

Bezpośredni kontakt z urzędem:

            68 322 31 25 – kierownik Wydziału Badań Ankietowych – Izabela Szmecht

Badania ankietowe w województwie lubuskim realizują ankieterzy terenowi. W przypadku dużego obciążenia badaniami istnieje możliwość zaangażowania pracowników na co dzień wykonujących pracę w biurze (tzw. ankieterów zmiennych).
Ankieter odwiedzający respondenta posiada legitymację służbową.


       Kim jest ankieter statystyczny

  • Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
  • Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych gospodarstw domowych/rolnych wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji.

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a z wylosowanymi do badania gospodarstwami domowymi/rolnymi kontaktują się (telefonicznie lub osobiście) przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw rolnych nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 8 rejonach w woj. lubuskim), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla określonej liczby reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych,
  • badania cykliczne – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, badania modułowe,
  • badania jednorazowe – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także: Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Informacje gromadzone w ramach prowadzonych badań ankietowych objęte są tajemnicą statystyczną i traktowane są jako anonimowe oraz całkowicie poufne. Uzyskane informacje wykorzystywane są wyłącznie do opracowania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przychylność wobec ankieterów i teleankieterów statystycznych oraz udział w prowadzonych badaniach ankietowych. Od tego czy wezmą Państwo udział w badaniach i jak szczerych odpowiedzi udzielą na zawarte w ankietach pytania, zależy jakość uzyskiwanych wyników.


Do góry