Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1014548

4340,92 zł

5,1%

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2018 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(czerwiec 2019 r.)

stopa bezrobocia

(stan w końcu czerwca 2019 r.)

1913

115934

133,0 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-czerwiec 2019 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu czerwca 2019 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(czerwiec 2019 r.
)

93,8

104,5

produkcja sprzedana przemysłu* w czerwcu 2019 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w czerwcu 2019 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (31 XII 2018) 1014548
Przeciętne wynagrodzenie (VI 2019) 4340,92 zł
Stopa bezrobocia (VI 2019) 5,1%
Mieszkania oddane (I-VI 2019) 1913
Podmioty (VI 2019) 115934
Przeciętne zatrudnienie (VI 2019) 133,0 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (VI 2019) 93,8
Prod. budowlano-montażowa* (VI 2019) 104,5


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* w sierpniu 2018 r. (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* w sierpniu 2018 r. (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry