Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1010177

4701,97 zł

6,1%

ludność
(stan w dniu 30 czerwca 2020 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(październik 2020 r.)

stopa bezrobocia

(stan w końcu października 2020 r.)

4033

120506

130,0 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-październik 2020 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu października 2020 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(październik 2020 r.
)

98,4

166,9

produkcja sprzedana przemysłu* w październiku 2020 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w październiku 2020 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (30 VI 2020) 1010177
Przeciętne wynagrodzenie (X 2020) 4701,97 zł
Stopa bezrobocia (X 2020) 6,1%
Mieszkania oddane (I-X 2020) 4033
Podmioty (X 2020) 120506
Przeciętne zatrudnienie (X 2020) 130,0 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (X 2020) 98,4
Prod. budowlano-montażowa* (X 2020) 66,9


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry