Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

977493

7121,18 zł

4,3 %

ludność
(stan w dniu 30 czerwca 2023 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2023 r.
)

stopa bezrobocia

(stan w końcu grudnia 2023 r.)

4962

130717

125,9 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-grudzień 2023 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu grudnia 2023 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2023 r.
)

92,4

88,0

produkcja sprzedana przemysłu* w grudniu 2023 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w grudniu 2023 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (30 06 2023) 977493
Przeciętne wynagrodzenie (12 2023) 7121,18 zł
Stopa bezrobocia (12 2023) 4,3%
Mieszkania oddane (01-12 2023) 4962
Podmioty (12 2023) 130717
Przeciętne zatrudnienie (12 2023) 125,9 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (12 2023) 92,4
Prod. budowlano-montażowa* (12 2023) 88,0


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry