Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

999205

5939,47zł

4,1 %

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2021 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(sierpień 2022 r.)

stopa bezrobocia

(stan w końcu sierpnia 2022 r.)

3762

126646

129,6 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń - sierpień 2022 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu sierpnia 2022 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(sierpień 2022 r.
)

108,7

133,5

produkcja sprzedana przemysłu* w sierpniu 2022 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w sierpniu 2022 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (31 12 2021) 999205
Przeciętne wynagrodzenie (08 2022) 5939,47 zł
Stopa bezrobocia (08 2022) 4,1%
Mieszkania oddane (01-08 2022) 3762
Podmioty (08 2022) 126646
Przeciętne zatrudnienie (08 2022) 129,6 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (08 2022) 108,7
Prod. budowlano-montażowa* (08 2022) 133,5


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry