Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1013031

4824,12 zł

4,9%

ludność
(stan w dniu 30 czerwca 2019 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2019 r.)

stopa bezrobocia

(stan w końcu grudnia 2019 r.)

4173

117172

131,5 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-grudzień 2019 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu grudnia 2019 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(grudzień 2019 r.
)

105,6

80,3

produkcja sprzedana przemysłu* w grudniu 2019 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w grudniu 2019 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (30 VI 2019) 1013031
Przeciętne wynagrodzenie (XII 2019) 4824,12 zł
Stopa bezrobocia (XII 2019) 4,9%
Mieszkania oddane (I-XII 2019) 4173
Podmioty (XII 2019) 117172
Przeciętne zatrudnienie (XII 2019) 131,5 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (XII 2019) 105,6
Prod. budowlano-montażowa* (XII 2019) 80,3


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry