Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

975023

7 224,58zł

4,4 %

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2023 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(maj 2024 r.
)

stopa bezrobocia

(stan w końcu maja 2024 r.)

1904

132227

125,5 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń - maj 2024 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu maja 2024 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(maj 2024
 r.)

95,0

78,5

produkcja sprzedana przemysłu* w maju 2024 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w maju 2024 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (31 12 2023) 975023
Przeciętne wynagrodzenie (05 2024) 7224,58 zł
Stopa bezrobocia (05 2024) 4,4%
Mieszkania oddane (01-05 2024) 1904
Podmioty (05 2024) 132227
Przeciętne zatrudnienie (05 2024) 125,5 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (05 2024) 95,0
Prod. budowlano-montażowa* (05 2024) 78,5


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry