Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo lubuskie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

979976

6520,80 zł

4,4 %

ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2022 r.)
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
(kwiecień 2023 r.)

stopa bezrobocia

(stan w końcu kwietnia 2023 r.)

1820

128350

126,9 tys.

liczba mieszkań oddanych do użytkowania
(styczeń-kwiecień 2023 r.)

podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON
(stan w końcu kwietnia 2023 r.)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
(kwiecień 2023 r.
)

93,4

107,0

produkcja sprzedana przemysłu* w kwietniu 2023 r.
(w cenach stałych)

produkcja budowlano-montażowa* w kwietniu 2023 r.
(w cenach bieżących)


* analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100

Dane o województwie lubuskim

Ludność (31 12 2022) 979976
Przeciętne wynagrodzenie (04 2023) 6520,80 zł
Stopa bezrobocia (04 2023) 4,4%
Mieszkania oddane (01-04 2023) 1820
Podmioty (04 2023) 128350
Przeciętne zatrudnienie (04 2023) 126,9 tys.
Prod. sprzedana przemysłu* (04 2023) 93,4
Prod. budowlano-montażowa* (04 2023) 107,0


↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Powyżej zastosowano skróty nazw. Zestawienie skrótów i pełnych nazw przedstawia się następująco:

  • przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
  • stopa bezrobocia - stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca),
  • mieszkania oddane - mieszkania oddane do użytkowania,
  • podmioty - podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON (stan w końcu miesiąca),
  • przeciętne zatrudnienie - przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
  • prod. sprzedana przemysłu - dynamika produkcji sprzedanej przemysłu* (w cenach stałych),
  • prod. budowlano-montażowa - dynamika produkcji budowlano-montażowej* (w cenach bieżących).

 * Analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100

Więcej informacji na temat stosowanych pojęć można znaleźć na stronie GUS: lista pojęć uporządkowana alfabetycznie, lista pojęć według dziedzin.

Do góry