Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie regionalne o współpracy, które sygnowali Wadim Tyszkiewicz-Prezes Zrzeszenia, Marek Cebula-Pierwszy Wiceprezes Zrzeszenia oraz Roman Fedak–Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Porozumienie zakłada m.in.: inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań, wypracowanie wspólnych metod monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, prowadzenie wspólnych prac w zakresie programów i dokumentów strategicznych.

Porozumienie zawarte w dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Dyrektora Romana Fedaka, a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Zielona Góra reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Gonię.

Pliki do pobrania

Porozumienie z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Wydziałem Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego siedzibą w Zielonej Górze reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - dr hab.Marka Furmanka, prof UZ, a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów i opracowań analityczno-statystycznych.

Porozumienie zawarte w dniu 27 lutego 2015 r. pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu Panią dr hab. Marią Zielińską, prof.UZ a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Dyrektora Urzędu Pana Romana Fedaka.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie na rzecz realizacji Gwarancji dla młodzieży w województwie lubuskim zawarte 9 grudnia 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze reprezentowanym przez Pana Waldemara Stępaka a Urzędem Statystycznym reprezentowanym przez Krystynę Motyl Zastępcę Dyrektora Urzędu.

Pliki do pobrania

Porozumienie zawarte w dniu 28 sierpnia 2014 r. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu.

Pliki do pobrania

Porozumienie z dnia 23 czerwca 2013 r. zawarte pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie  a Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie i Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu.

Pliki do pobrania

Porozumienie z dnia 12 lutego 2013 r. zawarte pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego - dr hab.Sławomira Kufla, prof UZ a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów i opracowań analityczno-statystycznych.

Pliki do pobrania

Porozumienie z dnia 23 czerwca 2010 r. zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marcina Jabłońskiego Marszałka Województwa Lubuskiego a Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze - statio fisci Skarbu Państwa, reprezentowanym przez Romana Fedaka Dyrektora Urzędu.

Pliki do pobrania

List Intencyjny zawarty w dniu 19 marca 2009 r. pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie reprezentowanym przez Prezesa GUS prof. dr hab. Józefa Oleńskiego a Uniwersytetem Zielonogórskim reprezentowanym przez Rektora UZ prof. dr hab. Czesława Osękowskiego oraz Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze reprezentowanym przez mgr Romana Fedaka Dyrektora Urzędu.

Pliki do pobrania

Umowa z dnia 22 września 2008 roku partnerstwa lokalnego na rzecz badań rynku pracy.

Pliki do pobrania

Umowa ...
Umowa 1.50 MB
Do góry