Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2015

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WE WRZEŚNIU 2015 R.


  • Stopa bezrobocia w województwie w końcu września br. kształtowała się na poziomie 10,4%, co plasowało region na 9 miejscu w kraju. Lubuskie należało również do grupy województw z najwyższym spadkiem stopy bezrobocia w skali roku (o 2,4 p.proc.). We wszystkich powiatach regionu notowano spadek stopy bezrobocia w ujęciu rocznym. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. (4,8%, wobec 6,1% we wrześniu ub. roku) i Zielona Góra (6,7%) oraz w powiatach słubickim (6,0%, wobec 9,0%) i gorzowskim (7,8%, wobec 9,3%). Jednocześnie Gorzów Wlkp. należy do grupy powiatów o najniższej stopie bezrobocia w Polsce.
  • W Lubuskiem na 1 ofertę pracy przypadało 10 osób, mniejsze wartości odnotowano jedynie w województwach dolnośląskim i opolskim, gdzie na 1 ofertę przypadało 9 bezrobotnych.
  • Odnotowano niewielki wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,1%. Jednocześnie najwyższy wzrost obserwowano w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (o 1,8%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (o 0,9%).

Ponadto:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3453,76 zł i było o 4,7% wyższe niż przed rokiem.
  • Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 2726,7 mln zł (w cenach bieżących) i licząc w cenach stałych nie zmieniła się w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
  • Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących), zrealizowana w przedsiębiorstwach budowlanych ukształtowała się na poziomie 109,7 mln zł i była o 9,9% niższa niż przed rokiem.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 9,2% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2015 r., który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry