Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.04.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W MARCU 2019 R.
 
 

29 kwietnia 2019 r.


 

  4322,58 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w marcu 2019 r.

 

W marcu br. obserwowano poprawę sytuacji w podstawowych obszarach gospodarki województwa w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 2,8%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakwaterowaniu i gastronomii (o 18,3%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 14,2%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 13,1%), w budownictwie (o 12,8%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,9%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

133,1 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 5,2% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,3%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 15,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 10,6%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 6,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,8%) administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7%), przetwórstwo przemysłowe (o 5,5%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4322,58 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 0,2% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 2,7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 7,8%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3436,9 mln zł

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 11,3% (przed miesiącem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 6,7%, a przed rokiem o 28,1%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

83,4 mln zł

Według wstępnych danych w marcu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 12,5% (kiedy odnotowano spadek o 15,0% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (ze 131 mieszkań przed rokiem do 151), jak i w budownictwie indywidualnym (ze 141 mieszkań przed rokiem do 152).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

306

Sprzedaż detaliczna była o 15,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 10,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 105,5%, po wzroście sprzedaży w analogicznym miesiącu ub. roku o 30,1%).

  Sprzedaż detaliczna

9,0% r/r

W końcu marca br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 22,2 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 58,1% ogółu bezrobotnych. Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiatach: międzyrzeckim (11,8%, wobec 13,3%), strzelecko-drezdeneckim (10,6%, wobec 11,4%) i krośnieńskim (9,4%, wobec 11,6%).

 

Stopa bezrobocia

5,8%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry