Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2016

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LIPCU 2016 R.

W lipcu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano osłabienie dynamiki w stosunku do notowanej w poprzednich miesiącach:

  • Po raz pierwszy od pięciu miesięcy odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym (o 0,8%, licząc w cenach stałych).
  • Produkcja budowlano–montażowa była o 40,4% mniejsza w porównaniu z notowaną w analogicznym miesiącu ub. roku i był to najgłębszy spadek od początku br.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 7,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu przed rokiem o 8,2% oraz przed miesiącem o 15,0%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,6 tys. osób i wzrosło o 2,9% w stosunku do obserwowanego przed rokiem ale zmalało nieznacznie w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,1%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3681,10 zł i było o 6,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (w poprzednim miesiącu wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 7,6%).

Ponadto:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu lipca br. 8,8%, tj. obniżyła się o 0,2 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i o 2,0 p. proc. w stosunku do lipca ub. roku. W kraju niższą stopę bezrobocia notowano w sześciu województwach.
  • Najniższe bezrobocie odnotowano w miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 4,2% i 5,4%) oraz powiecie słubickim (4,5%).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/.

Do góry