Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w I półroczu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.07.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W I PÓŁROCZU 2017 R.

 

W I półroczu br. w większości obszarów gospodarki utrzymywały się tendencje wzrostowe:

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 124,0 tys. osób i wzrosło w skali roku o 3,6% (w kraju wzrost zatrudnienia wyniósł 4,3%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 6,9% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i ukształtowało się na poziomie 3803,64 zł.
  • Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła (w cenach bieżących) 16997,0 mln zł i była (w cenach stałych) o 6,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1%.  Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w większości sekcji.
  • Produkcja budowlano-montażowa, po głębokim spadku przed rokiem (o 19,4%), w I półroczu br. zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 10,4%.
  • Sprzedaż detaliczna wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 17,8%. Powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się także sprzedaż hurtowa i była o 20,7% wyższa niż przed rokiem.
  • Przekazano do użytkowania 1763 mieszkania, tj. o 4,8% mniej niż przed rokiem. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 7,6%), natomiast wzrosła w budownictwie indywidualnym (o 9,0%).

Ponadto:

  • W czerwcu br. sytuacja na rynku pracy była wyraźnie korzystniejsza niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wyniosła 7,1% i była o 1,9 p.proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W ujęciu rocznym stopa bezrobocia spadła we wszystkich powiatach województwa, najbardziej w krośnieńskim (o 3,2 p.proc.) i nowosolskim (o 2,9 p. proc).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry