Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie lubuskim w październiku 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
07.02.2018

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ WEDŁUG ZAWODÓW
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.


 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2016 r. w województwie wyniosło 4169,41 zł (wobec 4346,76 zł przeciętnie w kraju).
 • Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,0% (tj. o 713,59 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet. W porównaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w województwie wynagrodzenie mężczyzn było o 7,4% wyższe. Z kolei wynagrodzenie kobiet stanowiło 90,2% przeciętnego wynagrodzenia w województwie.
 • Dominanta (najczęstsze miesięczne wynagrodzenie brutto otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w województwie) wyniosła 2103,15 zł.
 • Połowa pracowników objętych badaniem otrzymywała wynagrodzenie do 3752,19 zł (mediana = wynagrodzenie środkowe). Wynagrodzenie co najwyżej w wysokości mediany otrzymywało 60,5% kobiet i 42,2% mężczyzn.
 • Minimalne i maksymalne przeciętne wynagrodzenia według wybranych cech w stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie kształtowały się następująco:
  • wiek: od 72,7% dla osób w wieku do 24 lat do 106,8% dla osób w wieku 35–44 lata,
  • staż pracy: od 71,6% dla osób ze stażem do 1,9 roku do 111,6% dla osób ze stażem 15,0–19,9 lata,
  • poziom wykształcenia: od 70,4% - dla osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym do 133,1% - z wyższym ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem magistra lekarza lub równorzędnym,
  • zawód wykonywany: od 60,8% w zawodach zaliczanych do grupy pracownicy usług i sprzedawcy do 197,8% dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników,
  • wielkość zakładów pracy:  od 77,3% w zakładach o liczbie pracujących do 19 osób do 115,3% w zakładach o liczbie pracujących 1000–1999 osób.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.”, która została zamieszczona na stronie internetowej stat.gov.pl.

Do góry