Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badania ankietowe realizowane w 2024 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
15.01.2024

STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE W 2024 R.

 BADANIA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

Badanie budżetów gospodarstw domowych

  BR-01, BR-01a, BR-01b, BR-04

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych (moduł do BR)

  DS.-50G, DS.-50I

 miesiąc: styczeń 

Badanie kondycji gospodarstw domowych

  KGD

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

  ZG, ZD

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Młodzi na rynku pracy (moduł do BAEL)

  ZD

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

  PKZ

  miesiące: styczeń, kwiecień, lipiec, październik

Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w gospodarstwach domowych

  SSI-10G, SSI-10I

  miesiące: kwiecień-maj

Europejskie badanie warunków życia ludności

  EU-SILC-G, EU-SILC- I

  miesiące: kwiecień-czerwiec

Ocena zaspokajania potrzeb dzieci w aspektach: ekonomicznym, społecznym i zdrowotnym (moduł do EU-SILC)

  EU-SILC - I

  miesiące: kwiecień-czerwiec

Dostęp do usług (moduł do EU-SILC)

  EU-SILC - I

  miesiące: kwiecień-czerwiec

Badanie spójności społecznej

  BSS-1G, BS-1I, BSS-1G - RB

miesiące:  wrzesień - listopad

BADANIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

  R-ZW-S

  miesiące: czerwiec, grudzień

Badanie pogłowia  drobiu oraz produkcji zwierzęcej

  R-ZW-B

  miesiące: grudzień

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  AK-R

  miesiące:  styczeń,  lipiec.

BADANIA W PUNKTACH NOTOWAŃ CEN ORAZ BADANIE CEN TARGOWISKOWYCH

  Nazwa badania

  Formularze

  Realizacja

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

  C-02

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej

  C-07

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Badanie cen towarów i usług związanych z nabywaniem mieszkań i domów

  C-08

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

Notowanie cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych

  R-CT

  badanie ciągłe,  realizowane przez cały rok

BADANIA NA WEWNĘTRZNEJ GRANICY POLSKI Z KRAJAMI UE

W województwie lubuskim badanie odbywa się na przejściach granicznych w Świecku, Słubicach, Kostrzynie i Łęknicy.

  Nazwa badania

  Formularze

   Realizacja

Podróże nierezydentów do Polski. Ruch pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej

  BRG, BRGp, PDP

Informacje dot. podróży do Polski zbierane są m.in. w punktach handlowych, usługowych i w hotelach usytuowanych w badanych miejscowościach oraz w  ich okolicy. Ponadto pracownicy urzędu statystycznego realizują ankiety do badania prowadząc wywiady telefoniczne lub bezpośrednie z nierezydentami, którzy przebywali z wizytą w Polsce.


Do góry