Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

VI Zielonogórskie Spotkania z Demografią

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
22.10.2018
 

VI Zielonogórskie Spotkania z Demografią
 
 

 22 października 2018 r.


 

W dniach 25-26 października 2018 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe? organizowana w ramach cyklu Zielonogórskich spotkań z demografią

  

      

Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Romuald Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

     

Zielonogórskie spotkania z demografią to cykliczna konferencja demograficzna organizowana od 2008 roku przez Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze, której tematyka dotyczy procesów demograficznych, a w szczególności ich społecznych i ekonomicznych uwarunkowań oraz konsekwencji.

Zmiany demograficzne, które zachodzą w państwach i regionach Europy od drugiej połowy XX w., niosą za sobą konkretne konsekwencje będące wyzwaniem o fundamentalnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania każdego państwa i społeczeństwa. Mają one różny charakter niosący za sobą wiele odmiennych konsekwencji – są zarówno żywiołowe, jak i przewidywalne, czy planowane.

Wśród procesów demograficznych jakie nabierają szczególnego znaczenia we współczesnym świecie wymienić można m.in. procesy starzenia się ludności, zmniejszanie się dzietności poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, procesy migracyjne ludności, które wpływają na zjawisko depopulacji. Wywierają one istotny wpływ na wzrost gospodarczy, rynek pracy, stabilność finansów publicznych, system zabezpieczenia społecznego, spójność społeczną.

Na przestrzeni wieków zmieniały się założenia oraz priorytety polityki ludnościowej, jak i zaangażowanie państw w tym obszarze. Współcześnie obserwuje się dwa główne trendy demograficzne, które wymagają zaangażowania państw, tj. z jednej strony starzenie się społeczeństwa skorelowane ze spadkiem liczby urodzeń, który dotyczy państw rozwiniętych oraz niekontrolowany i gwałtowny przyrost naturalny obserwowany w państwach słabo rozwiniętych.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych danych demograficznych w kontekście wpływu zachodzących współcześnie zjawisk na zmiany społeczno-kulturowe. Przedstawiane będą również analizy wzajemnych relacji między procesami demograficznymi a politykami społecznymi prowadzonymi przez państwa na przestrzeni wieków. Istotą konferencji jest również wymiana poglądów i stanowisk przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków, dotyczących związków zjawisk demograficznych z zachodzącymi zmianami w różnych obszarach życia społecznego.

 

Dwa panele dyskusyjne:

I. Wyzwania i konsekwencje procesów demograficznych dla województwa lubuskiego
II. Procesy demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy


Cztery sesje tematyczne:

1. Procesy demograficzne a rozwój regionalny
2. (Nie)czekając na starość – wielowymiarowość procesów starzenia się społeczeństwa
3. Dzietność i sytuacja rodzin w kontekście wyzwań demograficznych
4. Świat i region w dobie przemian demograficznych


Sesja jubileuszowa związana z obchodami 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego

     

Szczegółowe informacje dot. konferencji zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/vi-zielonogorskie-spotkania/

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry