Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w I kwartale 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.04.2016

 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W I KWARTALE 2016 R.

Na rynku pracy:

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 119,4 tys. osób, tj. zwiększyło się o 2,0% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9% w analogicznym okresie ub. roku).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu marca br. 10,5%, tj. obniżyła się o 0,6 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 2,0 p. proc. mniejsza niż przed rokiem. Stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i marcem ub. roku zmniejszyła się we wszystkich województwach, a województwo lubuskie należało do grupy województw, w których spadek stopy bezrobocia był największy.
  • We wszystkich powiatach województwa notowano spadek stopy bezrobocia w skali roku. Jednocześnie w siedmiu powiatach odnotowano jednocyfrowy poziom bezrobocia - miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 5,5% i 6,7%) oraz powiaty: słubicki (6,3%), gorzowski (8,5%), świebodziński (8,7%), zielonogórski i żarski (po 9,4%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3504,3 zł i było o 5,0% wyższe niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w sekcjach: informacja i komunikacja (5526,61 zł), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5318,70 zł) oraz przetwórstwo przemysłowe (3743,94 zł).

Ponadto w okresie styczeń-marzec 2016 r.:

  • Produkcja sprzedana przemysłu, licząc w cenach stałych, była o 5,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., wobec wzrostu przed rokiem o 6,4%. Spośród działów o znaczącym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu najwyższy wzrost odnotowano w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,2%) oraz artykułów spożywczych (o 8,3%).
  • Lubuskie znalazło się w gronie województw, w których  odnotowano największy spadek produkcji sprzedanej budownictwa (o 29,3%, wobec wzrostu przed rokiem  o 18,8%).
  • W budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania 786 mieszkań, tj. o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku, przy średnim wzroście w kraju wynoszącym 17,7%.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 1,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w I kwartale ub. roku o 0,4%). Wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 32,9%) oraz zajmujących się dystrybucją mebli, RTV, AGD (o 24,7%), po spadkach w tych grupach w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio o 11,9% i o 47,8%.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl.

Do góry