Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubuskim w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.03.2018
 

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2017 R.
 
 

 30 marca 2018 r.


>

  101,0

  Dynamika podmiotów gospodarki narodowej

 

Na koniec 2017 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 112910 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Liczba podmiotów sektora prywatnego wyniosła 107299 i stanowiła 95,0% zbiorowości ogółem.

  

        
     

Największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w sekcjach: budownictwo (o 6,3%), pozostała działalność usługowa (o 5,1%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,7%).

W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiotów wzrosła w większości powiatów, w tym najbardziej w powiatach: wschowskim (o 3,5%), zielonogórskim (o 2,1%) i gorzowskim (o 2,0%). Niewielki spadek odnotowano w powiecie sulęcińskim (o 6 podmiotów) oraz w powiecie świebodzińskim (o 1 podmiot).

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej zlokalizowanych było w miastach na prawach powiatu Zielona Góra (21381) – 18,9% ogółu podmiotów w województwie oraz Gorzów Wlkp. (17949) – 15,9%. Spośród gmin województwa lubuskiego najwięcej podmiotów miało swoją siedzibę w gminach: Żary (4337) – 3,8%, Nowa Sól (3686) – 3,3%, Świebodzin (3509) – 3,1%, Słubice (3281) – 2,9% oraz Żagań (3074) – 2,7%.


Zdecydowaną większość podmiotów stanowiły jednostki należące do grupy mikroprzedsiębiorstw (tj. podmioty o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób), które stanowiły 95,9% ogółu zarejestrowanych jednostek.  Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących 10-49 osób) wyniósł 3,4%, a podmiotów o przewidywanej liczba pracujących powyżej 50 osób 0,7%.

W 2017 r.  do rejestru REGON wpisanych zostało 9,6 tys. nowych podmiotów, tj. o 3,0% więcej niż w 2016 r. Największy wzrost liczby nowych podmiotów miał miejsce w powiatach: wschowskim (o 22,8%), strzelecko-drezdeneckim (o 14,5%) i świebodzińskim (o 12,1%).

W 2017 r. wykreślono z rejestru REGON 8,4 tys. podmiotów, tj. 4,5% mniej niż w 2016 r. Największy wzrost liczby wykreśleń w porównaniu z 2016 r. wystąpił w sekcji edukacja (o 85,4%), jako skutek reformy edukacji przeprowadzonej w 2017 r. (wykreślenie z rejestru REGON gimnazjów i zespołów szkół).

 

 

Prawie 96% wszystkich podmiotów stanowiły mikroprzedsiębiorstwa

Najwięcej jednostek zarejestrowanych było w mieście Zielona Góra, a najmniej w gminie wiejskiej Wymiarki

Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów w 2017 r. przypadało 87 zlikwidowanych jednostek 

Więcej informacji znajdą Państwo w publikacji „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2017 r.” która zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

Do góry