Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Ubóstwo w województwie lubuskim najniższe w kraju

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.06.2017

UBÓSTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NAJNIŻSZE W KRAJU 

 

Z badania budżetów gospodarstw domowych wynika, iż w 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. W badanym roku w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło nieco ponad 2,0% Lubuszan, natomiast poniżej relatywnej granicy ubóstwa – 9,0% (średnia dla kraju wynosiła odpowiednio ok. 5,0% i 14,0%).

Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czynnikami, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 plus).  

   Tabl. Granice ubóstwa dla wybranych typów gospodarstw w latach 2015-2016a

Granice ubóstwa

Gospodarstwa 1-osobowe

Gospodarstwa 4-osobowe
(2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 14)

2015

2016

2015

2016

 Skrajnego (minimum egzystencji)

545

550

1472

1486

 Relatywnego

734

770

1982

2080

 Ustawowego

634

634

2056

2056

a Poziom granic w IV kwartale.

Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu GUS „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.” http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2016-r-,14,4.html

 

Do góry