Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarstw domowych województwa lubuskiego w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.08.2018

 

SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO W 2017 R.
 
(Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych w województwie lubuskim1)
 

 23 sierpnia 2018 r.


 

  6,2 %

  Wzrost przeciętnego miesięcznego  dochodu rozporządzalnego na  osobę w gospodarstwach  domowych województwa  lubuskiego w 2017 r.
 (w odniesieniu do 2016 r.)

 

 

W 2017 r., sytuacja materialna badanych gospodarstw domowych w województwie lubuskim poprawiła się. Na przestrzeni roku nastąpił wzrost dochodu rozporządzalnego przy jednoczesnym spadku wydatków na osobę w gospodarstwie domowym.www.

  

        
     

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych w 2017 r. wykazały, że w województwie lubuskim wystąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ukształtował się na poziomie 1591,21 zł, tj. o 6,2% (o 92,69 zł) wyższym w porównaniu z 2016 r. Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych w stosunku do średniej krajowej wynosił 99,6, co oznaczało, że dochód ten był niższy od średniego notowanego w kraju o 0,4% (o 6,92 zł).

W 2017 r. przeciętne gospodarstwo domowe w województwie lubuskim wydawało miesięcznie (w przeliczeniu na 1 osobę) 1131,36 zł. W porównaniu z 2016 r. miesięczne wydatki były niższe o 2,6%, w tym na towary i usługi konsumpcyjne niższe o 1,9%.

Wśród wydatków na towary i usługi konsumpcyjne dominowały wydatki związane z zakupem żywności i napojów bezalkoholowych (296,33 zł w przeliczeniu na jedną osobę), kolejną pokaźną kwotę (231,24 zł) przeznaczono na opłaty ponoszone przez gospodarstwa domowe z tytułu użytkowania mieszkania lub domu i korzystania z nośników energii, na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego wydatkowano 60,74 zł, na opłacenie usług związanych z transportem przeznaczono 90,05 zł, a na rekreacje i kulturę 75,43 zł.

 

Województwo lubuskie znalazło się w grupie 7. województw, w których przeciętne dochody mieściły się w granicach od
90,0 do 99,9% średniej krajowej.


 

W 2017 r., tak jak w latach poprzednich, utrzymała się tendencja spadkowa spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych. Spadek dotyczył zwłaszcza jaj (o 11,3%), masła (o 11,1%), ryb i owoców morza oraz cukru (o 10,0%), mleka oraz wód mineralnych i źródlanych (o 9,3%), pieczywa (o 7,4%), soków owocowych i warzywnych (o 6,1%), ziemniaków (o 5,7%), warzyw (o 4,2%). Nieznacznie wzrosło spożycie serów i twarogów (3,4%), natomiast spożycie wędlin i innych przetworów mięsnych pozostało na poziomie sprzed roku.
 

 

Wzrost poziomu wyposażenia w dobra trwałego użytkowania nowej generacji takich jak: smartfon, zmywarka do naczyń, zestaw kina domowego.


 

Na 100 gospodarstw domowych województwa lubuskiego wyposażonych w dobra trwałego użytkowania przypadało 98 chłodziarek i chłodziarko-zamrażarek, 97 pralek automatycznych i telefonów komórkowych, 96 odbiorników telewizyjnych, 66 kuchenek mikrofalowych. Blisko co drugie gospodarstwo domowe deklarowało posiadanie samochodu osobowego.

Systematycznie poprawia się subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych województwa lubuskiego. W 2017 r., jako raczej dobrą albo bardzo dobrą swoją sytuację materialną postrzegało 39,3% gospodarstw domowych, natomiast jako raczej złą albo złą – 12,1%, podczas gdy w 2016 r. odpowiednio: 34,2% i 16,3%.


 

W kraju zadowolonych ze swej sytuacji materialnej było 37,2% gospodarstw, a niezadowolonych 11,2%. 

[1] Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest metodą reprezentacyjną (opartą na próbie losowej) dającą możliwość uogólnienia, z określoną precyzją, uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. Badanie to spełnia ważną rolę w analizach poziomu życia ludności. Stanowi podstawowe (jedyne) źródło informacji o rozchodach, spożyciu ilościowym żywności, przychodach oraz o innych aspektach warunków życia określonych grup ludności

   

 

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry