Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.10.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM WE WRZEŚNIU 2019 R.
 
 

28 października 2019 r.


 

  4430,01 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu 2019 r.

 

We wrześniu br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej budownictwa w ujęciu rocznym, zmniejszyła się również produkcja budowlano montażowa. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku

  

        
     

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,3%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło (o 0,3%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 41,8%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,0%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,4%), w budownictwie (o 8,8%).

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,2 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 4,8% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,1%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: budownictwo (o 11,8%), w działalności związanej z kulturą, rozrywką, rekreacją (o 11,4%) w zakwaterowaniu i gastronomi (o 10,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4430,01 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 1,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 13,1%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3421,2 mln zł

We wrześniu br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w skali roku spadek produkcji sprzedanej budownictwa (o 6,1%). Mniejsza niż przed rokiem była również wielkość produkcji budowlano-montażowej (o 30,3%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

96,5 mln zł

Według wstępnych danych, we wrześniu br. oddano do użytkowania 318 mieszkań, tj. o 70,1% więcej niż przed rokiem (kiedy wzrost wyniósł 14,0% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zwiększyła się budownictwie indywidualnym (z 90 mieszkań przed rokiem do 154) oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 96 mieszkań przed rokiem do 164).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

318

Sprzedaż detaliczna była o 2,0% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 15,5%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 40,6%), sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 22,1%) oraz w jednostkach dystrybuujących żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,1%).

  Sprzedaż detaliczna

2,0% r/r

W końcu września br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18,3 tys., tj. o 2,0% mniej niż przed miesiącem i o 15,4% mniej w porównaniu z końcem września ub. roku. Kobiety stanowiły 59,9% ogółu bezrobotnych.

 

Stopa bezrobocia

4,8%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry