Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.10.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM WE WRZEŚNIU 2018 R.
 
 

 26 października 2018 r.


 

  4226,07 zł 

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
we wrześniu 2018 r.

 

We wrześniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 3,2%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,9%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 9,6%) oraz w budownictwie (o 6,0%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

129,3 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,8%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 14,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 11,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,3%), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle

4566,92 zł  

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 0,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)


3265,7 mln zł 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 22,9%. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z wrześniem ub. roku zanotowały przedsiębiorstwa zajmujące się w przeważającej części swojej działalności budową budynków (o 80,4%), a także przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 19,6%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)


138,5 mln zł

Według wstępnych danych we wrześniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 62,2%.

 

Mieszkania oddane do użytkowania


266

Sprzedaż detaliczna była o 15,5% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 11,4%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 27,3% po spadku przed rokiem o 6,5%).
 

  Sprzedaż detaliczna

15,5% r/r 

Na koniec września br. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 21,6 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 60,4% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim i w Gorzowie Wlkp. (po 2,4%, wobec odpowiednio 3,0% i 3,1% przed rokiem), a także w Zielonej Górze (3,3%, wobec 3,6% we wrześniu ub. roku), w powiecie gorzowskim (4,3%, wobec 5,2%) i w powiecie świebodzińskim (4,4%, wobec 5,5%).
 

 

Stopa bezrobocia

5,7% 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry