Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.10.2017

W OKRESIE STYCZEŃ – WRZESIEŃ BR. W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO OBSERWOWANO:

 

Korzystne zmiany na rynku pracy – wzrost wynagrodzenia, zatrudnienia i spadek bezrobocia

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku i kształtowało się na poziomie 3831,73 zł;
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem o 4,3% (w kraju wzrost zatrudnienia wyniósł 4,4%);
  • liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec września br. wyniosła 25,6 tys. osób i była o 2,4% niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 18,0% niższa w porównaniu ze stanem sprzed roku;
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września br. wyniosła 6,8%, tj. zmniejszyła się w skali miesiąca i w skali roku odpowiednio o 0,2 p. proc. I o 1,6 p. proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa

  • produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 7,2% (w cenach stałych) tj. bardziej dynamicznie niż przed rokiem, jednocześnie w przemyśle zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia (o 1,3%) oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto (o 7,5%);
  • produkcja sprzedana budownictwa była wyższa od uzyskanej w analogicznym okresie ub. roku o 0,2% (wobec spadku przed rokiem o 11,6%); przeciętne zatrudnienie w budownictwie spadło o 2,7%, przy wzroście miesięcznego wynagrodzenia brutto o 9,7%;

Mniej mieszkań niż przed rokiem

  • przekazano do użytkowania 2702 mieszkania, tj. o 4,2% mniej niż przed rokiem (kiedy zanotowano wzrost o 32,5%), wzrosła natomiast liczba mieszkań, których rozpoczęto budowę o 15,8%;

Wzrost sprzedaży detalicznej

  • w większym stopniu niż przed rokiem wzrosła sprzedaż detaliczna (o 15,5% wobec wzrostu o 9,5% w analogicznym okresie ub. roku).

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry