Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2020
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W STYCZNIU 2020 R.
 
 

28 lutego 2020 r.


 

  4656,59 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

 

W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Nieco wyższe niż przed rokiem było przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie utrzymał się spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku.

  

        
     

W styczniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku o 0,1%. Wzrost zatrudnienia zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (o 20,4%), budownictwem (o 5,2%), zakwaterowaniem i gastronomią (o 4,9%), transportem i gospodarką magazynową (o 4,4,%).

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,6 tys. osób

W końcu stycznia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 20,2 tys. osób, tj. o 15,0% mniej niż w końcu stycznia ub. roku. W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się odsetek długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 39,4%, tj. o 3,7 p. proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku

 

Stopa bezrobocia

5,3%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu ze stanem w styczniu ub. roku o 5,8%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 12,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,2%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 12,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 8,2%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5,8% r/r

Produkcja sprzedana przemysłu, w tym przetwórstwa przemysłowego była mniejsza niż przed rokiem (odpowiednio o 1,0% i 1,3%; w cenach stałych).

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3307,3 mln zł

Zmniejszyła się w ujęciu rocznym produkcja sprzedana budownictwa, w tym produkcja budowlano-montażowa (odpowiednio o 50,3% i 41,3%). Spadek zanotowano w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w budowie budynków.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

106,8 mln zł

Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano do użytkowania 349 mieszkań, tj. o 6,4% mniej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 111,9% w skali roku). Spadek zanotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 208 mieszkań przed rokiem do 178).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

349

Sprzedaż detaliczna była o 26,2% wyższa niż przed rokiem (po wzroście notowanym przed rokiem o 0,8%). Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem największy wzrost w skali roku zanotowano w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 153,2%).

 

Sprzedaż detaliczna

26,2% r/r


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego  styczniu 2020 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

 

 

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry