Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W STYCZNIU 2019 R.
 
 

28 lutego 2019 r.


 

  132,4 tys.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w styczniu 2019 r.

 

W styczniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 2,6%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 20,2%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,2%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,0%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 11,3%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,4 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 9,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,9%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 23,8%), budownictwo (o 15,7%), przetwórstwo przemysłowe (o 11,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,5%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 8,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,8%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4397,99 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 3,6% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,2%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 28,9% (wobec spadku w grudniu ub. roku o 26,6%).

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3306,7 mln zł

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 18,8% (przed miesiącem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 4,0%, a przed rokiem o 33,1%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

72,1 mln zł

Według wstępnych danych w styczniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 249,4% (kiedy odnotowano spadek o 22,6% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań znacząco zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 33 mieszkań przed rokiem do 292). Wzrosła także w budownictwie indywidualnym (z 145 mieszkań przed rokiem do 152).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

444

Sprzedaż detaliczna była o 0,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 13,9%). Sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych ukształtowała się powyżej poziomu sprzed roku (o 15,4%), natomiast w jednostkach hurtowych poniżej (o 1,2%).

  Sprzedaż detaliczna

15,4% r/r 

W końcu stycznia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 11,1% w stosunku do notowanej w końcu stycznia ub. roku. Kobiety stanowiły 57,8% ogółu bezrobotnych. Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,8%, wobec 3,0% przed rokiem), w powiecie słubickim (2,9%, wobec 3,6%) i w Zielonej Górze (3,6%, wobec 3,8%).

 

Stopa bezrobocia

6,2%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry