Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W STYCZNIU 2018 R.
 
 

 28 lutego 2018 r.


 

  4012,65 zł 

  przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w styczniu
2018 r.
 

 

W styczniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku było szybsze niż w analogicznym okresie ub. roku. Spośród 28 działów przemysłu występujących w województwie lubuskim, w 21 odnotowano wzrost produkcji sprzedanej, najbardziej dynamiczny w produkcji mebli, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.
 

 

Produkcja sprzedana
przemysłu w styczniu 2018 r.+14,8% r/r 

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w skali roku większym stopniu niż w pięciu poprzednich miesiącach. We wszystkich działach budownictwa obserwowano wysoką dynamikę produkcji, w tym najwyższą w przedsiębiorstwach zajmujących się w przeważającej części swojej działalności budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
 

 

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu 2018 r.


33,1% r/r 

Zanotowano dalszy, bardziej dynamiczny niż przed miesiącem, jednak mniej dynamiczny niż przed rokiem, wzrost sprzedaży detalicznej. Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym najwyższy w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją pojazdów samochodowych, motocykli, części..
 

 

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2018 r. 13,9% r/r 

Tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku utrzymało się na podobnym poziomie jak w poprzednich miesiącach. Wzrost przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i  techniczną, a także związaną z transportem i gospodarką magazynową oraz  budownictwem.
 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. +4,4% r/r 

W końcu stycznia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego była wyższa niż przed miesiącem, jednak niższa w relacji do notowanej przed rokiem.
 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2018 r. 


7,0% 

Podobnie jak w poprzednich miesiącach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kształtowało się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub. roku, a tempo wzrostu było wyższe niż przed miesiącem.
 

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r. 

+8,9% r/r 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

 

   


Do góry