Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.02.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W STYCZNIU 2017 R.


W styczniu br. dane statystyczne dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, budownictwa oraz sprzedaży detalicznej w województwie lubuskim uległy poprawie:

  • Produkcja sprzedana przemysłu wyrażona w cenach stałych wzrosła w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 9,8% (po spadku przed rokiem o 1,3%). W kraju wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniósł 9,0%.
  • Produkcja sprzedana budownictwa była o 27,2% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku w styczniu ub. roku o 9,5%). Bardziej dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej budownictwa zanotowano jedynie w 4 województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i śląskim. Ponadto w województwie lubuskim wystąpił najwyższy w kraju wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku (o 53,9%).
  • W styczniu br. oddano do użytkowania 240 mieszkań, z których 70,4% stanowiły mieszkania w budownictwie indywidualnym. W stosunku do stycznia ub. roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 34,1%. Jednocześnie ponad 3-krotnie wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wyższa niż przed rokiem była także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 40,8%).
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wzrosła w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku bardziej dynamicznie niż w poprzednich miesiącach (o 29,4% wobec wzrostu przed rokiem o 2,8%).

Ponadto, utrzymały się pozytywne zmiany sytuacji na rynku pracy:

  • Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w stosunku do końca stycznia ub. roku o 20,0%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,0%, tj. o 2,2 p. proc. mniej niż przed rokiem. Tym samym Lubuskie było jednym z trzech województw o największym spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w skali roku.
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 4,4%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3683,78 zł i było o 6,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 4,6%).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.


Do góry