Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.09.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W SIERPNIU 2019 R.
 
 

27 września 2019 r.


 

  4454,95 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu 2019 r.

 

W sierpniu br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, zmniejszyła się również produkcja sprzedana budownictwa, w tym produkcja budowlano montażowa. Oddano mniej mieszkań do użytkowania. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,4%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło (o 0,2%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 43,8%), transportu i gospodarki magazynowej (o 10,6%), budownictwa (o 9,4%).

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,6 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,6%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 12,6%), budownictwo (o 9,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 8,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4454,95 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 2,5% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 1,3%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3023,2 mln zł

W sierpniu br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w skali roku spadek produkcji sprzedanej budownictwa (o 7,4%). Mniejsza niż przed rokiem była również wielkość produkcji budowlano-montażowej (o 4,0%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

91,0 mln zł

Według wstępnych danych, w sierpniu br. oddano do użytkowania 338 mieszkań,
tj. o 10,8% mniej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 22,7% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zmniejszyła się budownictwie indywidualnym (ze 131 mieszkań przed rokiem do 127), natomiast zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (ze 187 mieszkań przed rokiem do 192).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

338

Sprzedaż detaliczna była o 6,7% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 13,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 36,4%) oraz w jednostkach dystrybuujących żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 12,0%).

  Sprzedaż detaliczna

6,7% r/r

W końcu sierpnia br. w powiatowych urzędach pracy było 18,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 3,1 tys. osób niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 60,8% ogółu bezrobotnych. W sierpniu br. do urzędów pracy pracodawcy zgłosili 3,5 tys. ofert zatrudnienia, tj. mniej o 26,5% niż w poprzednim miesiącu i o 27,9% niż przed rokiem.

 

Stopa bezrobocia

4,9%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry