Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.09.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W SIERPNIU 2018 R.
 
 

 28 września 2018 r.


 

  4206,48 zł 

  przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sierpniu 2018 r.

 

W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw
w ujęciu rocznym o 3,7%. Dwucyfrowy wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 26,3%), w zakresie zakwaterowania i gastronomii (o 10,5%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (o 10,4%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

129,5 tys. osób 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 8,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 6,3%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 14,5%), obsługa rynku nieruchomości (o 11,4%), administrowanie i działalność wspierająca (o 9,9%), przetwórstwo przemysłowe (o 9,1%).
 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle


4206,48 zł 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 3,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 14,1%. Wzrost sprzedaży odnotowano w 18 spośród 28 działów przemysłu, w tym bardziej dynamiczny niż przed rokiem, m.in. w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (o 18,7%, po wzroście w analogicznym miesiącu ub. roku o 2,6%) oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 6,3% wobec wzrostu przed rokiem o 2,7%).
 

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3022,9 mln zł 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 9,0%, w tym wzrost
w przedsiębiorstwach zajmujących się w przeważającej części swojej działalności budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 53,1%).

Według wstępnych danych w sierpniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 42,1%.


 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

94,8 mln zł 

Mieszkania oddane do użytkowania

439

Sprzedaż detaliczna była o 13,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 14,4%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 24,4% po wzroście w lipcu ub. roku o 4,4%) .
 

 

Sprzedaż detaliczna

13,6% r/r 

Na koniec sierpnia br. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zareje-strowanych było 21,8 tys. bezrobotnych, w tym 13,2 tys. kobiet, które stanowiły 60,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,3%, natomiast w skali roku o 17,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się na takim samym poziomie jak przed miesiącem i wyniosła 5,8%.
 

  Stopa bezrobocia

+5,8% 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

   

Więcej

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry