Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.09.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W SIERPNIU 2017 R.

W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku:

  • Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 2860,9 mln zł (w cenach bieżących) i była o 14,4% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych).
  • Produkcja sprzedana budownictwa, którą zrealizowały przedsiębiorstwa budowlane osiągnęła poziom 176,3 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa o 25,0% w ujęciu rocznym.
  • Produkcja budowlano-montażowa wyniosła 86,9 mln zł i pozostała na tym samym poziomie co w sierpniu ub. roku.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 14,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu przed rokiem o 10,6%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 124,9 tys. osób i wzrosło o 4,4% w stosunku do obserwowanego przed rokiem.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3873,87 zł i było o 6,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w sierpniu ub. roku o 6,8%).

Ponadto:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu sierpnia br. 7,1%, tj. wzrosła o 0,1 p.proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem, a w skali roku obniżyła się o 1,6 p.proc. W kraju niższą stopę bezrobocia notowano w sześciu województwach.
  • Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie odnotowano ponownie w powiecie słubickim (3,2%, wobec 4,0% przed rokiem), a także w Gorzowie Wlkp. (3,3%, wobec 4,1%), w Zielonej Górze (3,8%, wobec 4,9%) i w powiecie świebodzińskim (5,5%, wobec 7,5%).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w  Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.


Do góry