Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.09.2016

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W SIERPNIU 2016 R.

W sierpniu br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa przeważały tendencje wzrostowe:

  • Tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku było zbliżone do notowanego w poprzednich miesiącach. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,6 tys.osób i wzrosło o 2,9% w stosunku do obserwowanego przed rokiem.
  • Wzrost w skali roku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. nie odbiegał istotnie od obserwowanego w poprzednich miesiącach br. i wyniósł 6,8%.
  • Odnotowano bardziej dynamiczny niż przed miesiącem wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym (o 5,8%, licząc w cenach stałych).
  • Notowano dalszy spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku ale już nie tak głęboki jak w lipcu (o 5,0% wobec spadku o 40,4% w poprzednim miesiącu).
  • Umocnił się wzrost sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe - w ujęciu rocznym wyniósł 10,6% (wobec wzrostu przed miesiącem o 7,9%).

Ponadto:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu miesiąca 8,7%, tj. obniżyła się o 0,1 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i o 1,9 p.proc. w stosunku do sierpnia ub. roku. W kraju stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,2% w wielkopolskim do 13,9% w warmińsko-mazurskim.
  • W porównaniu z sierpniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich powiatach województwa lubuskiego. W największym stopniu obniżyła się w powiecie nowosolskim i strzelecko-drezdeneckim (po 3,6 p.proc.), a w najmniejszym – w powiecie gorzowskim (o 0,8 p.proc.).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem http://zielonagora.stat.gov.pl/.

Do góry