Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.09.2014

 

Podstawowe dane o sytuacji gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu br.:


Korzystne zmiany na rynku pracy:

  • W sierpniu br. utrzymał się trwający od sześciu miesięcy wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku.
  • Mniejsza niż przed rokiem była liczba zarejestrowanych bezrobotnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na najniższym poziomie od kwietnia 2008 r. (wynosząc 13,1%).
  • Najniższą stopę bezrobocia notowano w Gorzowie Wlkp. (6,3% wobec 8,8% przed rokiem) i w Zielonej Górze (7,3% wobec 7,8%), przy czym we wszystkich powiatach województwa lubuskiego wartość tego wskaźnika była bardziej korzystna niż przed rokiem.
  • Jednocześnie wzrosła liczba zgłoszonych ofert pracy, zarówno w stosunku do lipca br., jak i do sierpnia ub. roku (odpowiednio o 5,3% i 10,4%, tj. do 3,3 tys.). W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 19 bezrobotnych (wobec 25 przeciętnie w kraju).
  • Utrzymał się wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 3,4%), przy czym tempo wzrostu było nieco niższe od notowanego przed miesiącem i przed rokiem.

Ponadto:

  • Nadal notuje się wysoką dynamikę wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku (wzrost wyniósł 14,1%). Biorąc pod uwagę okres od stycznia do sierpnia br., wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w województwie lubuskim (na poziomie 15,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku) był najwyższym w kraju (wobec wzrostu o 3,4% średnio w Polsce).
  • Mniej korzystne niż przed rokiem były dane dotyczące produkcji sprzedanej budownictwa (o 5,0% niższej niż w sierpniu ub. roku) i produkcji budowlano-montażowej (o 20,2% niższej).
  • Nadal notowano spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku, jednak znacząco zwiększyła się liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia (o 110,1%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 143,2%).
  • Sierpień br. był drugim miesiącem z kolei, w którym sprzedaż detaliczna nie osiągnęła poziomu z analogicznego miesiąca ub. roku (była o 3,2% niższa niż w sierpniu ub. roku). Wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych (o 7,0%).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2014 r.”, który został opublikowany na stronie internetowej Urzędu http://zielonagora.stat.gov.pl/.

Do góry