Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2018 R.
 
 

 29 listopada 2018 r.


 

  4302,55 zł 

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w październiku 2018 r.

 

W październiku br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 3,4%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 11,4%), w transporcie i gospodarce magazynowej oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (po 9,8%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,1%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

129,3 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 9,5 % wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 16,3%), przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa (po 9,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 8,3%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 7,5%), informacja i komunikacja (o 7,1%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przemyśle

4307,29 zł  

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 8,7% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,8%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3753,3 mln zł 

Odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 0,7% wobec wzrostu przed miesiącem w skali roku o 22,9% i o 32,6% przed rokiem.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

109,9 mln zł

Według wstępnych danych we wrześniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 103,7%. Liczba mieszkań znacząco zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (ze 181 mieszkań przed rokiem do 538), wzrosła także w budownictwie indywidualnym (ze 120 mieszkań przed rokiem do 176).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

766

Sprzedaż detaliczna była o 13,1% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 13,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 19,2% po wzroście w październiku ub. roku o 0,7%).

  Sprzedaż detaliczna

13,1% r/r 

Na koniec października br. w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zareje-strowanych było 21,4 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 59,9% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim (2,2%, wobec 3,0% przed rokiem), w Gorzowie Wlkp. (2,4%, wobec 2,8%), Zielonej Górze (3,3%, wobec 3,5%), a także w powiecie gorzowskim (4,1%, wobec 4,9%) i świebodzińskim (4,4%, wobec 5,4%).

 

Stopa bezrobocia

5,6% 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry