Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2017 R.


W październiku br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku:

 

  • Produkcja sprzedana przemysłu była o 15,9% (w cenach stałych)wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, wobec spadku przed rokiem o 0,5%.
  • Produkcja budowlanomontażowa wzrosła w skali roku o 32,6%, po głębokim spadku rok wcześniej (o 23,8%).
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 13,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu przed rokiem o 18,2%).
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 125,0 tys. osób i wzrosło o 3,8% w stosunku do obserwowanego przed rokiem.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3930,83 zł i było o 7,0% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w październiku ub. roku o 6,5%).
  • Oddano do użytkowania 340 mieszkań, tj. o 74,4% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano spadek o 47,9%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 3 mieszkań przed rokiem do 124), natomiast spadła w budownictwie indywidualnym (z 185 mieszkań przed rokiem do 141).

Ponadto:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu października br. 6,5%, tj. obniżyła się o 0,3 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i o 1,9 p. proc. w stosunku do października ub. roku.
  • Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie odnotowano w Gorzowie Wlkp. (2,8%, wobec 3,9% przed rokiem), w powiecie słubickim (3,0%, wobec 3,9% przed rokiem), a także w Zielonej Górze (3,5%, wobec 4,7%) i w powiecie gorzowskim (4,9%, wobec 7,1%).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2017 r.”, który został zamieszczony  na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.


Do góry