Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.11.2015
  • W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 37,9 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 1,8% (tj. o 0,7 tys.) oraz w stosunku do października ub. roku – o 18,3% (tj. o 8,5 tys.).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,2%, tj. była niższa o 0,2 p.proc. wobec notowanej przed miesiącem. W porównaniu z październikiem ub. roku największy spadek stopy bezrobocia
    w kraju odnotowano w województwach kujawsko-pomorskim (o 2,5 p. proc.) i lubuskim (o 2,4 p.proc.).
  • Spośród powiatów województwa lubuskiego najwyższą stopę bezrobocia notowano w powiatach żagańskim i strzelecko-drezdeneckim (po 17,7%).
  • W okresie styczeń–październik br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 116,8 tys. osób i było o 0,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3452,33 zł i było wyższe niż przed rokiem o 3,6% (wobec wzrostu o 5,3% w październiku ub. roku).
  • Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (o 2,6%), a wzrost notowano w 17 spośród 28 występujących w województwie lubuskim działach przemysłu.
  • Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w przedsiębiorstwach budowlanych ukształtowała się na poziomie 109,5 mln zł, tj. o 7,0% niższym niż przed rokiem.
  • Utrzymał się obserwowany od marca br. wzrost sprzedaży detalicznej w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku, który wyniósł 6,0% (wobec spadku przed rokiem o 1,6%).


Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2015 r., który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry