Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w okresie styczeń-grudzień 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.01.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W OKRESIE STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2018 R.
 
 

29 stycznia 2019 r.


 

  4221,48 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2018 r.

 

W 2018 r. obserwowano poprawę sytuacji w podstawowych obszarach gospodarki województwa w stosunku do notowanej przed rokiem.

  

        
     

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,7%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach z sekcji: transport i gospodarka magazynowa (o 13,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,5%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 8,9%), budownictwo (o 8,8%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,2%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

130,1 tys. osób

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku o 8,2%. Wzrost wynagrodzeń zanotowano m.in. w: budownictwie (13,6%), przetwórstwie przemysłowym (o 9,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (po 8,5%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 8,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 7,3%), informacji i komunikacji oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (po 4,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,0%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4221,48 zł  

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2018 r. była wyższa niż przed rokiem o 7,3%. W przetwórstwie przemysłowym, tj. w sekcji o największym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu, sprzedaż wzrosła w skali roku o 7,8%. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił także w górnictwie i wydobywaniu o 33,6% oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 11,2%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

38128,4 mln zł 

Produkcja budowlano-montażowa wyniosła 1226,9 mln zł, tj. wzrosła w skali roku o 9,9% (przed rokiem wzrost wyniósł 16,2%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

1226,9 mln zł

W 2018 r. przekazano do użytkowania 4264 mieszkania, tj. o 6,6% więcej niż w 2017 r. (kiedy zanotowano wzrost w skali roku 11,6%). Liczba mieszkań zwiększyła się zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 7,8% - do 2410), jak i w budownictwie indywidualnym (o 4,1% - do 1666). Wzrost odnotowano także w budownictwie spółdzielczym (o 63,8% - do 172).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

4264

Sprzedaż detaliczna ogółem w 2018 r. była o 13,6% wyższa niż w roku poprzednim. Dalszy wzrost sprzedaży w skali roku notowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 23,6% po wzroście sprzedaży w 2017 r. o 5,1%). Powyżej poziomu sprzed roku ukształtowała się także sprzedaż m.in. w jednostkach dystrybuujących tekstylia, odzież, obuwie (o 64,5%) oraz w przedsiębiorstwach z grupy pozostałych (o 10,5%).

  Sprzedaż detaliczna

wzrost o 13,6% r/r 

W końcu grudnia 2018 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 22,2 tys. bezrobotnych. Kobiety stanowiły 59,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim (2,5%, wobec 3,1% przed rokiem), w Gorzowie Wlkp. (2,6%, wobec 2,7%), w Zielonej Górze (3,4%, wobec 3,4%), a także w powiecie gorzowskim (4,4%, wobec 4,8%).

 

Stopa bezrobocia

5,8% 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w grudniu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry