Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.04.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W I KWARTALE 2018 R.
 
 

 30 kwietnia 2018 r.


  4026,60 zł 

  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2018 r.

 

W I kwartale br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

W I kwartale br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku
o 4,3% (w analogicznym okresie ub. roku w przedsiębiorstwach zanotowano wzrost o 3,7%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach z sekcji: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 29,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 10,2%), budownictwo (o 9,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,5%), przetwórstwo przemysłowe (o 3,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 1,9%) oraz obsługa rynku nieruchomości (o 1,4%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

129,2 tys.osób 

 

 

 

W I kwartale br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 7,9% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem
o 6,5%). Wzrost wynagrodzeń zanotowano m.in. w: budownictwie (11,2%), przetwórstwie przemysłowym (o 9,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,0%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,9%), informacji i komunikacji (o 7,6%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 7,0%).

 

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

4026,60 zł 

 

 

W I kwartale br. produkcja sprzedana przemysłu była (w cenach stałych) o 8,9% wyższa niż
w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,8%. Wzrost sprzedaży odnotowano w 19 spośród 28 działów przemysłu.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

9222,5 mln zł 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej o 23,9%, wobec wzrostu przed rokiem o 4,8%. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w relacji do analogicznego okresu ub. roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się w przeważającej części swojej działalności budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (45,2%). Przedsiębiorstwa zajmujące się głównie wznoszeniem budynków odnotowały wzrost o 20,1%, a jednostki zajmujące się specjalistycznymi robotami budowlanymi o 15,3%.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

187,7 mln zł 

 

 

Według wstępnych danych w I kwartale br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż przed rokiem o 10,4%. Jednocześnie zmniejszyła się liczba mieszkań przeznaczona na sprzedaż lub wynajem o 31,1%, w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrost o 7,2%.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

760  

 

W I kwartale br. sprzedaż detaliczna była o 11,4% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu
w analogicznym okresie ub. roku o 24,9%). Dalszy wzrost sprzedaży w skali roku notowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych
(o 10,1%) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 3,8%, po wzroście sprzedaży w tych grupach w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio o 49,3% i o 10,5%).

 

Sprzedaż detaliczna

11,4%  

 

 

W końcu marca br. w powiatowych urzędach pracy było 24,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 4,9% (o 1,3 tys. osób) niż przed miesiącem i o 19,9% (o 6,2 tys.)
w relacji do analogicznego okresu ub. roku.


 

Stopa bezrobocia

6,5%  

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

 

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry