Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.04.2015

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MARCU 2015 R.


  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 117,3 tys. osób i było o 0,8% wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,8% wobec 13,2% w lutym br. i 15,7 % przed rokiem.
    W pozostałych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 8,0% w wielkopolskim do 18,8% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z marcem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach, przy czym najbardziej w województwie lubuskim (o 2,9 p.proc.).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3437,37 zł i było o 5,5% wyższe niż przed rokiem.

  • Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 2642,9 mln zł (w cenach bieżących) i była o 6,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 15,5%.

Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie lubuskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu korzystnie, podobnie jak w marcu. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są bardziej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanych w marcu.

  • Produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 190,2 mln zł (w cenach bieżących) i w skali roku wzrosła o 47,8%. W omawianym okresie produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie 83,6 mln zł, tj. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 18,2%.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu negatywnie, podobnie jak w marcu. W najbliższych trzech miesiącach spodziewane są niewielkie redukcje zatrudnienia.

  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 2,9% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 12,6%).

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym są nieco bardziej pozytywne od zgłaszanych przed miesiącem. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są optymistyczne, lepsze od formułowanych w marcu.

  • Sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych ukształtowała się na poziomie o 0,3% wyższym niż przed rokiem (wobec wzrostu notowanego w marcu ub. roku o 35,5%).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest w kwietniu optymistycznie, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Diagnozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są korzystne, wobec negatywnych opinii z marca. Prognozy wskazują, że sprzedaż może utrzymać się na dotychczasowym poziomie.


Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2015 r., który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze oraz w opracowaniu Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2015 r.

Do góry