Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
01.07.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W MAJU 2019 R.
 
 

1 lipca 2019 r.


 

  4431,91 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2019 r.

 

W maju br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym, zmniejszyła się również produkcja sprzedana budownictwa, w tym produkcja budowlano montażowa. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W maju br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,0%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło (o 0,4%). Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 21,2%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,5%), w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 13,3%)

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,6 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 7,8% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 7,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: budownictwo (o 18,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 13,0%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,3%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 10,5%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4431,91 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 1,2% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 10,0%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3334,1 mln zł

W maju br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku spadek produkcji sprzedanej budownictwa, w tym produkcji budowlano-montażowej (odpowiednio o 5,9% i 9,3%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

84,2 mln zł

Według wstępnych danych w maju br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 35,4% (kiedy odnotowano spadek o 40,1% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań prawie dwukrotnie wzrosła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 61 mieszkań przed rokiem do 120). Wzrost także wystąpił w budownictwie indywidualnym (ze 131 mieszkań przed rokiem do 140).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

260

Sprzedaż detaliczna była o 8,1% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 17,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w przedsiębiorstwach realizujących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 53,8%) oraz w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 44,9%).

  Sprzedaż detaliczna

8,1% r/r

W końcu maja br. w powiatowych urzędach pracy było 20,2 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 0,6 tys. osób niż przed miesiącem i o 2,7 tys. niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 59,7% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego  ponownie notowano w Gorzowie Wlkp. (2,3%, wobec 2,6% przed rokiem), w powiecie słubickim (2,6%, wobec 2,5%) i w Zielonej Górze (3,1%, wobec 3,3%).

 

Stopa bezrobocia

5,3%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry