Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.06.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W MAJU 2018 R.
 
 

 28 czerwca 2018 r.


 

  4111,06 zł 

  przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w maju 2018 r.

 

W maju br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 130,0 tys. osób, tj. było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 4,5%), jednocześnie nieznacznie zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 0,1%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

+4,5% r/r 

W końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 22,9 tys., tj. zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,8 tys. (o 3,4%) i z majem ub. roku o 5,4 tys. (o 19,1%) .

 

Stopa bezrobocia

6,0%  

Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 3251,4 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). Spośród 28 działów przemysłu występujących w województwie lubuskim, w 22 odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w skali roku.
 

 

Produkcja sprzedana przemysłu(w cenach stałych)


+10,8% r/r 

Produkcja budowlano–montażowa w omawianym miesiącu osiągnęła poziom 92,9 mln zł i była  wyższa niż przed rokiem.

Według wstępnych danych w województwie oddano do użytkowania 197 mieszkań. Jednocześnie w badanym miesiącu rozpoczęto budowę 494 mieszkań, tj. o 72,7% więcej niż przed rokiem.

 

Produkcja budowlano-montażowa(w cenach stałych)

+15,8% r/r 

Mieszkania oddane do użytkowania

-47,7% r/r 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 17,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 21,0%). Podobnie jak przed miesiącem, wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.
 

 

Sprzedaż detaliczna


+17,6% r/r 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 4111,06 zł i było o 7,0% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu w maju ub. roku o 8,0%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności.
 

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

+7,0% r/r 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

Więcej

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry