Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MAJU 2017 R.


Pozytywne tendencje na rynku pracy

 

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosło w skali roku o 4,1%, tj. w tempie zbliżonym do obserwowanego w poprzednich miesiącach.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 7,6%. Jednocześnie do urzędów pracy wpłynęło o 12,5% więcej ofert zatrudnienia w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
  • Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był wyższy niż w poprzednich miesiącach i wyniósł 8,0%.

 

Tendencje wzrostowe przeważały również w większości głównych obszarów gospodarki

  • Produkcja sprzedana przemysłu, po spadku obserwowanym w poprzednim miesiącu, w maju br. była wyższa niż przed rokiem o 5,8%. Dynamiczny wzrost produkcji sprzedanej obserwowano m.in. w produkcji mebli (o 22,0%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 12,9%) oraz w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 11,6%).
  • Produkcja budowlano-montażowa była o 20,7% wyższa niż w maju ub. roku. Wzrost produkcji budowlano-montażowej odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową budynków oraz w przedsiębiorstwach wykonujących specjalistyczne roboty budowlane.
  • Oddano do użytkowania 331 mieszkań, tj. o 37,9% więcej niż przed rokiem. W stosunku do maja ub. roku zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o 66,7% jak również w budownictwie indywidualnym o 22,4%.
  • Obserwowano dalszy wzrost sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w ujęciu rocznym o 21,0%.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2017 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Do góry