Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.06.2016

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MAJU 2016 R.

 

Sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed rokiem.

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 119,5 tys. osób i wzrosło o 2,4% w stosunku do obserwowanego przed rokiem (wobec wzrostu o 0,7% w analogicznym okresie ub. roku).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja br. 9,5%, tj. obniżyła się o 0,4 p. proc. w porównaniu z notowaną przed miesiącem i była o 2,0 p. proc. mniejsza niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i majem ub. roku zmniejszyła się we wszystkich województwach, a województwo lubuskie należało do grupy województw, w których spadek stopy bezrobocia był najgłębszy.

  • We wszystkich powiatach województwa notowano spadek stopy bezrobocia w skali roku. Najniższe bezrobocie odnotowano w miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra (odpowiednio 4,6% i 6,0%) oraz powiatach słubickim (5,1%) i gorzowskim (7,7%),
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3557,70 zł i było o 6,0% wyższe niż przed rokiem. Najwyższe przeciętne wynagrodzenie notowano w sekcjach: informacja i komunikacja (5609,79 zł), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (5205,71 zł) oraz przetwórstwo przemysłowe (3762,56 zł).

Ponadto:

  • Produkcja sprzedana przemysłu, licząc w cenach stałych, była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., wobec spadku przed rokiem o 4,4%.

W okresie styczeń-maj br. w województwie lubuskim wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku wyniósł 8,2% i był najwyższy w kraju.

  • Odnotowano spadek produkcji sprzedanej budownictwa o 1,3%, wobec wzrostu przed rokiem  o 26,8%.
  • budownictwie mieszkaniowym przekazano do użytkowania 243 mieszkania, tj. o 15,2% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 1,9% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w maju ub. roku o 7,0%). Wzrost sprzedaży zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją mebli, RTV, AGD (o 41,8%) oraz prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 38,0%).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: zielonagora.stat.gov.pl.

Do góry