Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2015

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MAJU 2015 R.


  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 43,2 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 5,1% (tj. o 2,3 tys.) oraz w skali roku – o 18,6% (tj. o 9,9 tys.).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego po raz pierwszy od listopada 2008 r. osiągnęła poziom poniżej 12% i wyniosła 11,8%. W porównaniu z majem ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, przy czym w największym stopniu w województwie lubuskim (o 2,4 p.proc).
  • W okresie styczeń-maj br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 116,7 tys. osób i było o 0,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. W analizowanym okresie w województwie lubuskim najwyższy wzrost przeciętnego zatrudnienia, w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku, zanotowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sekcji informacja i komunikacja (o 12,4%).
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 3356,15 zł i było wyższe w skali roku o 2,2% (wobec wzrostu o 6,4% przed rokiem).
  • Produkcja sprzedana przemysłu była niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (o 4,2%), a spadek notowano w 13 spośród 28 występujących w województwie lubuskim działach przemysłu.
  • Produkcja budowlano-montażowa przedsiębiorstw budowlanych w maju br. była wyższa o 46,9% w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku oraz o 42,9% w porównaniu z kwietniem br.
  • Maj br. był trzecim miesiącem z kolei, w którym sprzedaż detaliczna ukształtowała się na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku - o 7,0% (po wzroście notowanym przed rokiem o 13,4%).
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale br. obniżyły się o 1,1% w skali roku. W maju br. ceny detaliczne większości wybranych artykułów żywnościowych były niższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2015 r., który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry