Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.06.2014

SYTUACJA GOSPODARCZA

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MAJU 2014 R.

 

W maju br. sytuacja w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, kształtowała się następująco:

  • produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku (o 20,4% – w cenach stałych - wobec spadku przed rokiem o 7,3%).

Przedsiębiorcy ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu br. oceniali mniej korzystnie niż w maju. Wynika to z negatywnych ocen bieżącej sytuacji finansowej oraz mniej optymistycznych prognoz w tym zakresie. Bieżący portfel zamówień i produkcja są rozszerzane szybciej niż w maju. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia;

  • produkcja sprzedana budownictwa była niższa niż przed rokiem (o 5,1%, w cenach bieżących), w tym produkcja budowlano-montażowa była niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku o 3,9% (w cenach bieżących).

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu br. mniej negatywnie niż w maju. Diagnozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej, a także oceny i prognozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od ocen zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Zatrudnienie może utrzymać się na dotychczasowym poziomie. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać wolniej niż oczekiwano w maju

  • Sprzedaż detaliczna pozostała na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku
    (o 13,4%), wobec spadku notowanego przed rokiem (o 10,1%).

Ponadto:

  • zaobserwowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku (o 1,4%);
  • stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 14,1% i była niższa od notowanej przed rokiem i przed miesiącem (odpowiednio o 1,7 p. proc. i o 0,8 p. proc.);
  • odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 6,4%), wobec wzrostu przed rokiem (o 1,9%).

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2014 r., który został opublikowany na stronie Urzędu http://zielonagora.stat.gov.pl/

Do góry