Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27.03.2020
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LUTYM 2020 R.
 
 

27 marca 2020 r.


 

  4595,72 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

 

W lutym br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniło się w ujęciu rocznym. Jednocześnie utrzymał się spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w skali roku.

  

        
     

W lutym br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie uległo zmianie w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku. Wzrost zatrudnienia zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (o 18,3%), zakwaterowaniem i gastronomią (o 9,3%), transportem i gospodarką magazynową (o 6,1%). Mniejsze niż przed rokiem było przeciętne zatrudnienie m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,4%), informacji i komunikacji (o 2,2%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 1,5%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,9 tys. osób

W końcu lutego br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 20,1 tys. osób, tj. o 14,0% mniej niż w końcu lutego ub. roku. Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano miastach na prawach powiatu: w Gorzowie Wlkp. (2,5%, wobec 2,7% przed rokiem) i w Zielonej Górze (2,7%, wobec 3,4%), a także w powiatach: słubickim (2,9%, wobec 3,1%), gorzowskim i świebodzińskim (po 4,0%, wobec odpowiednio 4,5% i 4,4% przed rokiem).

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

5,2%

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu ze stanem w lutym ub. roku o 9,3%. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano we wszystkich rodzajach działalności, w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 17,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 14,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,0%), obsługa rynku nieruchomości (o 11,9%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 10,2%), przetwórstwo przemysłowe (o 10,1%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

9,3% r/r

Produkcja sprzedana przemysłu była o 3,5% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 2,7%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu nie uległa zmianie.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3307,8 mln zł

Produkcja sprzedana budownictwa wyniosła 185,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. była wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku o 32,8%. Wzrost produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym wyniósł 80,5%.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

97,9 mln zł

Według wstępnych danych, w lutym br. oddano do użytkowania 323 mieszkania, tj. o 2,1% mniej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 28,9% w skali roku). W omawianym miesiącu rozpoczęto budowę 347 mieszkań, tj. o 14,7% mniej niż przed rokiem.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

323

Sprzedaż detaliczna była o 34,6% wyższa niż przed rokiem (po wzroście notowanym przed rokiem o 12,2%). Spośród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem największy wzrost w skali roku zanotowano w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 194,2%).

 

Sprzedaż detaliczna

34,6% r/r


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego lutym 2020 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

 

 

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry