Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LUTYM 2019 R.
 
 

28 marca 2019 r.


 

  4204,92 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lutym 2019 r.

 

W lutym br. obserwowano poprawę sytuacji w podstawowych obszarach gospodarki województwa w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 2,7%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 12,7%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 12,5%), dostawia wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 12,2%), transport i gospodarka magazynowa (o 11,6%), budownictwo (o 9,1%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,9 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 7,7% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 6,9%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 14,1%), budownictwo (o 11,0%), przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia (po 9,5%), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,1%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4204,92 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 2,7% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 10,5%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 4,4%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3175,9 mln zł

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 6,7% (przed miesiącem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 418,4%, a przed rokiem o 21,1%).

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

54,2 mln zł

Według wstępnych danych w lutym br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa niż przed rokiem o 6,2% (kiedy odnotowano spadek o 13,5% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań wzrosła w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (ze 111 mieszkań przed rokiem do 132), natomiast spadła w budownictwie indywidualnym (ze 145 mieszkań przed rokiem do 141).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

273

Sprzedaż detaliczna była o 12,2% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 8,5%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 83,7%).

  Sprzedaż detaliczna

19,5% r/r

W końcu lutego br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 23,3 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 57,7% ogółu bezrobotnych. Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,7%, wobec 2,9% przed rokiem), w powiecie słubickim (3,1%, wobec 3,4%) i w Zielonej Górze (3,5%, wobec 3,6%).

 

Stopa bezrobocia

6,1%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry