Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2018
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LUTYM 2018 R.
 
 

 28 marca 2018 r.


 

  129,4 tys.

  przeciętne miesięczne zatrudnienie w lutym 2018 r.

 

W lutym br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 129,4 tys. osób i wzrosło w skali roku w tempie do obserwowanego w styczniu br.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r.

+4,4% r/r 

Wzrost przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 31,0%), a także w zakresie: transportu i gospodarki magazynowej (o 11,3%), budownictwa (o 5,5%), przetwórstwa przemysłowego (o 3,9%).

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do notowanej przed miesiącem i przed rokiem. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano ponownie w Gorzowie Wlkp. (2,9%, wobec 4,4% przed rokiem), w powiecie słubickim (3,3%, wobec 4,5%) i w Zielonej Górze (3,6%, wobec 4,3%).
 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego – stan w końcu lutego 2018 r.


6,9%  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3902,64 zł i podobnie jak w poprzednich miesiącach ukształtowało się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub. roku, jednak tempo wzrostu było niższe niż przed miesiącem.
 

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r.
 

+4,4% r/r 

Produkcja sprzedana wyniosła 2942,9 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), przy czym tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku było wolniejsze niż w poprzednim miesiącu.
 

 

Produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2018 r.
 

+10,9% r/r 

Produkcja budowlano–montażowa w omawianym miesiącu wyniosła 50,8 mln zł. Tempo wzrostu w skali roku było nadal wysokie (po spadku przed rokiem). Produkcja zwiększyła się w przedsiębiorstwach zajmujących się w przeważającej części swojej działalności budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także w przedsiębiorstwach działających w zakresie budowy budynków.
 

 

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2018 r.+21,1% r/r 

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w skali roku było niższe od notowanego przed miesiącem. Podobnie jak przed miesiącem, wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.
 

 

Sprzedaż detaliczna 2018 r.


+8,5% r/r 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/

 

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry