Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
28.03.2017

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LUTYM 2017 R.

 

Sytuacja na rynku pracy kształtowała się nadal korzystnie.

  • Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był zbliżony do obserwowanego w styczniu. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 124,0 tys. osób i zwiększyło się o 4,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
  • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 32,6 tys. i zmniejszyła się o 3,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 21,7% w odniesieniu do lutego ub. roku.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,7% i była niższa od notowanej przed miesiącem o 0,3 p. proc. i przed rokiem o 2,5 p. proc. Stopa bezrobocia w powiatach kształtowała się w granicach od 4,4% w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. do 16,8% w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wyniosło 3651,51 zł i było wyższe od notowanego rok wcześniej (o 5,0%).

Ponadto:

 

  • Produkcja sprzedana przemysłu, po znacznym wzroście w styczniu br., obniżyła się w ujęciu rocznym o 2,3% (w cenach stałych).
  • Produkcja budowlano-montażowa była o 19,8% niższa niż przed rokiem, wobec wzrostu o 53,9% przed miesiącem i spadku o 2,7% w lutym ub. roku.
  • Utrzymał się wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym (o 23,2%), a także sprzedaży hurtowej jednostek handlowych (o 28,5%) i przedsiębiorstw handlu hurtowego (o 9,3%).
  • Wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym(o 97,5%), jak również tych, których budowę rozpoczęto (o 17,1%).

***

  • W 2016 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były korzystniejsze od uzyskanych rok wcześniej. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe uległy poprawie. Polepszył się wynik na sprzedaż produktów, towarów i materiałów oraz wynik finansowy brutto i netto.
  • Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa były niższe niż przed rokiem o 4,9%. Natomiast zwiększyła się w skali roku liczba rozpoczętych inwestycji o 28,8%, a ich wartość kosztorysowa wzrosła o 1,3%.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2017 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry