Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.03.2016

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LUTYM 2016 R.

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,1%, tj. o 0,1 p. proc. mniej niż przed miesiącem i o 1,8 p. proc. mniej niż przed rokiem. W powiatach województwa stopa bezrobocia ukształtowała się w granicach od 5,9% w Gorzowie Wlkp. do 19,2% w powiecie strzelecko–drezdeneckim.
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,7% w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, wobec wzrostu w lutym ub. roku o 1,0%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3477,68 zł i było o 6,4% wyższe niż przed rokiem.
  •  Produkcja sprzedana przemysłu była o 13,1% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem o 3,4%. W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 11,7% (wobec wzrostu w styczniu br. o 14,0%).
  • Produkcja budowlano-montażowa przedsiębiorstw budowlanych była o 2,7%, mniejsza (w cenach bieżących) niż w analogicznym miesiącu ub. roku (wobec spadku o 26,8% przed miesiącem i wzrostu o 13,9% przed rokiem w analogicznym okresie).
  •  Mieszkań oddanych do użytkowania było o 48,5% mniej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 93,4%). Znacząco zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 240 mieszkań przed rokiem do 34), natomiast wzrosła w budownictwie indywidualnym (ze 136 mieszkań przed rokiem do 149).
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 1,1% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po spadku notowanym przed rokiem o 2,7%).

 

Ponadto w 2015 r.:

  • Wyniki finansowe przedsiębiorstw objętych badaniem uległy poprawie. Zanotowano wzrost przychodów z całokształtu działalności oraz kosztów ich uzyskania (po 2,3%). W rezultacie większość podstawowych wskaźników ekonomicznych, w tym wskaźnik poziomu kosztów, nie zmieniło się w stosunku do 2014 r. Pogorszyły się natomiast wskaźniki płynności finansowej.
  • Odnotowano dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego w relacji do poprzedniego roku (o 57,9% wobec wzrostu w 2014 r. o 2,1%). Zmniejszeniu natomiast uległa liczba inwestycji nowo rozpoczętych (o 8,2%) oraz ich wartość kosztorysowa (o 10,6%).

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem: http://zielonagora.stat.gov.pl.

Do góry