Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LISTOPADZIE 2019 R.
 
 

30 grudnia 2019 r.


 

  4517,18 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w listopadzie 2019 r.

 

W listopadzie br. obserwowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania spadła. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,3%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 46,5%) oraz w zakresie budownictwa (o 10,9%), transportu i gospodarki magazynowej (o 10,2%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,4%).

 

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,3 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 4,6% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 20,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,9%), budownictwo (o 8,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,5%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4517,18 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 4,6% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych).

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3374,3 mln zł

Przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrost produkcji sprzedanej budownictwa o 0,7%. Produkcja budowlano – montażowa była mniejsza (o 4,8%) niż przed rokiem.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

126,7 mln zł

Według wstępnych danych, w listopadzie br. oddano do użytkowania 218 mieszkań, tj. o 41,9% mniej niż przed rokiem (kiedy spadek wyniósł 46,3% w skali roku). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zmniejszyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem oraz w budownictwie indywidualnym.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

218

Sprzedaż detaliczna była o 3,0% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 15,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 26,5%), sprzedażą tekstyliów, odzieży, obuwia (o 20,7%) oraz w jednostkach prowadzących sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 17,4%).

  Sprzedaż detaliczna

3,0% r/r

W końcu listopada br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 17,9 tys., tj. mniej o 17,4% niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 59,4% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,2%, wobec 2,5% przed rokiem), w powiecie słubickim (2,3%, wobec 2,2%), a także w Zielonej Górze (2,4%, wobec 3,5%) i w powiecie gorzowskim (3,4%, wobec 4,3%).

 

Stopa bezrobocia

4,7%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry