Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
02.01.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LISTOPADZIE 2018 R.
 
 

2 stycznia 2019 r.


 

  129,3 tys.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w listopadzie 2018 r.

 

W listopadzie br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

  

        
     

Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym o 3,1%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dostawy wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 11,0%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,6%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,5%), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,9%), w budownictwie (o 5,2%)

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

129,3 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 8,3% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,1%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: budownictwo (o 14,2%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 9,9%), przetwórstwo przemysłowe (o 8,9%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 8,1%), transport i gospodarka magazynowa (o 6,6%), zakwaterowanie i gastronomia (o 6,0%), informacja i komunikacja (o 4,9%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4317,26 zł  

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 7,2% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,5%.

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

3504,7 mln zł 

Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 3,4% wobec spadku przed miesiącem w skali roku o 0,7% i o 11,0% przed rokiem.

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

133,1 mln zł

Według wstępnych danych w listopadzie br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była mniejsza niż przed rokiem o 33,8% (kiedy odnotowano znaczący wzrost – o 213%). Liczba mieszkań zmniejszyła się zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 501 mieszkań przed rokiem do 309), jak i w budownictwie indywidualnym (z 162 mieszkań przed rokiem do 152).

 

Mieszkania oddane do użytkowania

462

Sprzedaż detaliczna była o 15,6% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 13,0%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 15,5% po wzroście w listopadzie ub. roku o 0,3%).

  Sprzedaż detaliczna

15,6% r/r 

Na koniec listopada br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 21,7 tys. bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 59,3% ogółu bezrobotnych. Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiecie słubickim (2,2%, wobec 3,1% przed rokiem), w Gorzowie Wlkp. (2,5%, wobec 2,7%), Zielonej Górze (3,5%, wobec 3,4%), a także w powiecie gorzowskim (4,3%, wobec 4,8%).

 

Stopa bezrobocia

5,6% 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2018 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry