Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.12.2015

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LISTOPADZIE 2015 R.

  • Produkcja sprzedana przemysłu pozostała na poziomie wyższym niż przed rokiem, przy czym tempo wzrostu uległo spowolnieniu (liczony w cenach stałych wzrost wyniósł 0,3% wobec 2,5% w październiku br. i  19,4% w listopadzie ub. roku);
  • Zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane produkcja budowlano-montażowa była o 14,2% niższa niż przed rokiem (wobec spadku w skali roku w listopadzie ub. roku o 7,6%);
  • Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 8,8% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku, kiedy notowano spadek w ujęciu rocznym o 1,9%.
  • Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale br. obniżyły się o 0,2% w skali roku. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku spadek cen zanotowano w grupie towarów i usług związanych z transportem, odzieżą i obuwiem oraz w żywnością i napojami bezalkoholowymi. Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny towarów i usług związanych ze zdrowiem, z użytkowaniem mieszkania oraz rekreacją i kulturą.

Ponadto bardziej korzystne niż przed rokiem były podstawowe dane charakteryzujące lubuski rynek pracy:

  • liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zmniejszyła się do 38,0 tys. osób (z 46,6 tys. w końcu listopada ub. roku), a stopa bezrobocia wyniosła 10,2% (wobec 12,4% przed rokiem); urzędy pracy dysponowały większym niż przed rokiem zasobem ofert pracy - liczba bezrobotnych w przeliczeniu na 1 ofertę pracy zmniejszyła się z 22 do 13; jednocześnie utrzymał się trwający od października ub. roku wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz nieco wolniejszy niż przed rokiem wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto;
  • wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazują, że w III kwartale 2015 r. w porównaniu z III kwartałem ub. roku, liczba pracujących w województwie lubuskim wzrosła o 19 tys., tj. o 4,8%, przy spadku liczby bezrobotnych o 7 tys., tj. o 21,9%; tym samym korzystnie zmienił się wskaźnik zatrudnienia, który zwiększył się w skali roku o 2,6 p. proc. do 51,5% oraz stopa bezrobocia, która obniżyła się o 1,8 p. proc. i wyniosła 5,7%; zmniejszyła się populacja osób biernych zawodowo (o 16 tys., tj. o 4,2%) do 363 tys. (co stanowiło 45,4% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej).

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2015 r., oraz w opracowaniu Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2015 r., zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Do góry