Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.08.2019
 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W LIPCU 2019 R.
 
 

29 sierpnia 2019 r.


 

  4473,94 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lipcu 2019 r.

 

W lipcu br. obserwowano spadek produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym. Mniejsza niż przed rokiem była liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W pozostałych podstawowych obszarach gospodarki województwa odnotowano poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku.

  

        
     

W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,2%), natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nieznacznie spadło (o 0,2%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 29,0%), transportu i gospodarki magazynowej (o 9,7%), budownictwa (o 9,2%), zakwaterowania i gastronomii (o 7,8%).

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

132,8 tys. osób

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 5,4 % wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 9,2%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności, w tym znaczący m.in. w sekcjach: budownictwo (o 11,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 10,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 10,1%).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4473,94 zł

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 0,6% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych). W stosunku do poprzedniego miesiąca produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się o 6,4%..

 

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących)

2970,0 mln zł

W lipcu br. przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w skali roku wzrost produkcji sprzedanej budownictwa (o 43,2%). Mniejsza niż przed rokiem była natomiast wielkość produkcji budowlano-montażowej (o 10,0%)..

 

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)

93,3 mln zł

Według wstępnych danych, w lipcu br. oddano do użytkowania 277 mieszkań, tj. o 36,6% mniej niż przed rokiem (kiedy spadek wyniósł 3,3% w skali roku) . Liczba oddanych do użytkowania mieszkań zmniejszyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, natomiast nieznacznie zwiększyła się w budownictwie indywidualnym.

 

Mieszkania oddane do użytkowania

277

Sprzedaż detaliczna była o 2,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym okresie ub. roku o 25,8%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności, w tym największy w jednostkach prowadzących sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 29,2%), w przed­siębiorstwach realizujących sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 27,9%), w jednostkach prowadzących sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 16,5%).

  Sprzedaż detaliczna

2,8% r/r

W końcu lipca br. w powiatowych urzędach pracy było 18,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, tj. mniej o 0,6 tys. osób niż przed miesiącem i o 2,9 tys. niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 60,4% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego  ponownie notowano w Gorzowie Wlkp. (2,2%, wobec 2,5% przed rokiem), w powiecie słubickim (2,2%, wobec 2,4%) i w Zielonej Górze (3,0%, wobec 3,2%).

 

Stopa bezrobocia

5,0%


Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lipcu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.

   

 

   

Współpraca z Mediami:

tel.: (+48 68) 322 31 12

faks.: (+48 68) 325 36 79

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

zielonagora.stat.gov.pl

@zielonaGoraSTAT

@GlownyUrzadStatystyczny

  

        


Do góry